Bildrättigheterna för digitala bilder inkluderar all användning i alla media i hela världen. Bilderna får inte användas till annat än för beställarens syfte, och inte heller vidaresäljas utan fotografens skriftliga medgivande.

I övrigt gäller villkor enligt SFF; Svenska Fotografers Förbunds rekommenderade villkor för uppdrag och Avtal vid uppdragsfotografering.

Medlem i Svenska Fotografers Förbund och Svenska Porträttfotografers Förbund.
Ateljé Habetzeder AB innehar F-skattsedel.