Answering Pravu.

Porträtt av Pravu Mazumdar.

I en dialog med filosofen Pravu Mazumdar har medarbetare vid Ädellab/Konstfack arbetat med temat; kan ett objekt vara ett svar på en verbalt ställd fråga?

Pravu Mazumdar ställer en fråga baserad på sin filosofiska expertis, som sedan konstnärerna svarar på med ett individuellt objekt, baserat på deras expertis som konstnär. Objektet har sedan sänts till Pravu Mazumdar, vilket har genererat nya och skilda svar och frågor till respektive konstnär. På så vis har en konversation initierats mellan ord och objekt. Utställningen ANSWERING PRAVU. ska bestå av resultatet av konversationen.

2013 startade projektet och medverkande konstnärer var Magnus Liljedahl, David Clarke, Fredrik Ingemansson, Henrik Brandt, Karen Pontoppidan, Miro Sazdic och Tobias Birgersson. För att sedan presenteras som utställning på mässan Schmück i München 2015.

Boken Answering Pravu.

Slutligen presenterades hela arbetet i formen av en bok som publicerades 2019. Till boken har jag haft förmånen att få bidra med en stor mängd bilder, men även layout och produktionsledning.

Answering Pravu.
Seven corpus artists and a philosopher

ISBN 978-91-519-0744-4
Öppna boken som PDF.