Sätergläntan kurs 2020

Vy över Sätergläntan – institutet för slöjd och hantverk.

Under ett par fantastiska dagar har jag haft förmånen att få undervisa på Sätergläntan. Jag hade en skräddarsydd kurs, i tre dagar, som handlade om att kommunicera i bild och text.

Sätergläntan – institutet för slöjd och hantverk är Nordens centrum för lärande inom slöjd och hantverk sedan 1923. Det är vackert beläget vid Insjön, Dalarna, i en miljö som inbjuder till kreativitet och skapande.

Läsårsutbildningarnas inriktningar är smide, sömnad, trä och väv. Under andra året på utbildningen gör eleverna, på alla inriktningar tillsammans, ett inspirationsprojekt. I samband med detta har jag kursen i text och bild.

Inledningsvis gick vi igenom enkla knep att ta till när man ska komma igång med sitt textarbete. Sedan övergick vi till att prata om bild, och framför allt hur bild kan kommunicera.

Därefter övergick vi till praktisk fotografering med målet att alla elever som ville, skulle ha ett porträtt på sig själva och bilder på sina arbeten.

Framför allt diskuterade vi frågor att ställa sig innan en fotografering. Vilken funktion bilden har och vilken uppgift den ska lösa. Vidare diskuterade hur vi tolkar och prioriterar det vi ser.

Målet är att de som var med på kursen ska ha en grundläggande förståelse för hur de själva enkelt ska kunna kommunicera strukturerat med text och bild.

Mer än Sätergläntan …

Fram till nu är det tredje året som jag fått förtroendet av Sätergläntan att vara med och ha kursen för eleverna som är med på inspirationsprojektet. Detta är jag mycket glad och stolt över – och hoppas att fä fortsätta med.

Tidigare har jag haft en liknande kurs på Leksands folkhögskola. Då är det en lite mer omfattande kurs som handlar om att strukturerat bygga en portfolio med bild och text.

Den vanliga uppfattningen om vad en portfolio är har jag försökt att utveckla, så att den inte bara är en beskrivning på en samling av arbetsprover som ska presenteras, utan också blir till en hjälp vid skapandet av en portfolio.