Boken om LOD Metallformgivning

Boken LOD Metallformgivning - verkstad, butik, galleri & mötesplats

Nu är den äntligen här! Boken vi alla har väntat på. Boken LOD Metallformgivning – verkstad, butik, galleri & mötesplats. Release på LOD Metallformgivning, Norra Agnegatan 40 i Stockholm, den 8 maj 2021.

Många av bilderna som är med i boken har jag tagit, och det är fantastiskt roligt att se den samlade i bokform.

Det blev ingen traditionell bok utan ett mellanting mellan bok och magasin. Många röster tecknar tillsammans en mångfacetterad bild av en konstscen från 1999 till idag. Innehållet speglar medlemmar, kunder, egna utställningar, gästutställare, kollegor, grannar och intresserade. Högt och lågt med humor och värme. Det är också en inblick i en konstnärligt skapande verksamhet med internationell koppling.

160 sidor inlaga blev det till slut och särskilt tack ska Dan Gordan ha, som axlade redaktörsarbetet på sluttampen och såg till att vi kom i hamn. Italgraf Media AB har tryckt boken – och jag tror att alla inblandade är överens om att resultatet speglar LOD på alla sätt och vis.

Vidare ska ett särskilt tack riktas till Estrid-Ericsons Stiftelse, Kungl. Patriotiska Sällskapets understödsfond och Längmanska kulturfonden för att de gjort tillkomsten av boken möjlig.

 


Boken LOD Metallformgivning - verkstad, butik, galleri & mötesplats

 

LOD Metallformgivning – verkstad, butik, galleri & mötesplats

Författare: Dan Gordan, et al.
ISBN: 978-91-519-0745-1
Förlag: Ateljé Habetzeder AB
Tryckeri: Italgraf Media AB
Utgivningsår: 2021


Om LOD Metallformgivning …

LOD är en sammanslutning av sex silver och guldsmeder. De delar verkstad, butik och galleri på Kungsholmen i Stockholm. I butiken kan du uppleva personliga smycken och unika föremål. Allt tillverkat i deras verkstad. LOD genomför utställningar i eget galleri och utomlands, som individer och som grupp.

Gruppen består idag av Anna Nordström, Erik Tidäng, Klara Eriksson, Maki Okamoto, Pernilla Sylwan och Petronella Eriksson.