Medverkar i utställningen Contact

Har förmånen att medverka med bilder i utställningen ”Contact” av Tobias BirgerssonKaleido konsthantverk i Uppsala. Utställningen pågår mellan 12 februari och 5 mars, 2022. Vernissage är lördagen den 12 februari 2022, kl. 11.00—16.00.

I utställningen visar Tobias Birgersson ett arbete som spänner över de senaste tio åren. Han har ägnat sig åt undersökande av sådant som behållare och verktyg och deras symbiotiska förhållande till den mänskliga kroppen.

Lite tankar om utställningen …

”Vi behöver egentligen inte hantverken längre. Varför ska vi kunna smida, dreja, blåsa glas och väva när vi har så mycket effektivare maskiner som gör det åt oss?” funderar metallkonstnären Tobias Birgersson. För honom började intresset för hantverk med järnsmide och sedan har han gått vidare till corpussmide i silver. Numera ser han mindre praktiskt och mer utforskande på sitt arbete.

 

 

”För mig utgör alla de här gamla teknikerna en skattkista med språk som jag kan uttrycka mig och berätta historier med. ’Orden’ är desamma som för hundratals, kanske tusentals, år sedan. Men vi kan alltid berätta nya historier med dem. Konsthantverket har fått en ny anledning att finnas!”

”Det handlar väldigt mycket om oss människor och hur vi umgås med våra saker. Först använde vi våra kupade händer, och när de inte räckte till började vi använda exempelvis pumpor att förvara vatten och frön i. Mina kalebasser, som lämnat funktionen och inte går att använda, är en hälsning till urkärlet.” Pumpaformen går också att känna igen i hans symboliska redskap.

”Som silversmed är jag exakt och ganska förutsägbar. Men här har jag lekt med kärlet och verktyget som arketyper” säger Tobias Birgersson. ”När jag arbetar kommer idéerna först. Sedan byter jag mössa och snöar in på hantverket.” Som exempel nämner han hur han malde grafit i en gammal kaffekvarn, nördade ner sig i olika kornstorlekar och effekter, för att till sist använda grafitpulvret som ytbeläggning på torkade kalebasser. ”För betraktaren kan det kanske te sig obegripligt, men för mig är det jätteintressant och en kontemplativ del i den konstnärliga processen” konstaterar han.

”Konst, och kanske speciellt hantverk, har en narcissistisk kärna. Att älska det du gör kan vara en stark drivkraft. Men saknar du förmåga att stanna upp och reflektera över det du har gjort, då är det lätt att gå vilse.”

Fotografera Contact

I många år har jag samarbetat konstnärligt med Tobias Birgersson. Tillsammans har vi skapat bilder för dokumentation, kommunikation men också personlig reflektion. Slutligen har bildskapandet utvecklats och blivit till ny konst. Och på så sätt blir de också en kommentar till de verk som Tobias Birgersson skapat.

Projektet har pågått under många år och till den här utställningen kompletterade vi med nya bilder med Tobias och Mats.

Om Tobias …

Tobias Birgersson, född 1973, bosatt och verksam i Stockholm som utgångspunkt. Han kombinerar hantverksskicklighet med en uttalad känsla för form. Det konceptuella förhållningssätt breddar för en innehållsrik repertoar som rymmer allt från litet till stort. Utbildad i metallformgivning Konstfack. Verksam som universitetslektor HDK-Valand-Högskolan för konst och design, Göteborg. Medgrundare till verkstadskollektivet LOD och Kungsholmens Täljargille. Representerad på Nationalmuseum, Stockholm.

Om Wolfgang…

Wolfgang Bremer, född 1935, bosatt och verksam i Stockholm, är en av Sveriges mest kända och skickliga bokkonstnärer. Wolfgang Bremer har haft ett långt och innehållsrikt yrkesliv i den egna ateljén där han verkat i mer än sex decennier. Hans alltjämt pågående arbete finns att ta del av i dokumentärfilmen Ateljé Bremer. Wolfgang Bremer har bland annat tilldelats guldmedaljen Prix Paul Bonet i Paris som anses vara det mest prestigefulla priset bland bokkonstnärer. Representerad på Nationalmuseum, Stockholm.